Skip to content
您好,欢迎来到建站大师![ 请登录 ] 新用户?[ 免费注册 ]

建站大师 做网站到313 快速省钱又放心

帮助中心

购买网站

时间:2012-04-05 17:22:42
 

购买流程:

1.         点击预览页的“立即购买”

2.         确认订单信息:选择您所要购买的应用类型、网站模板,核对单价、使用年限等详情

3.         如果您有优惠码,可以输入优惠码使用

4.         勾选“我已阅读并同意 《建站大师销售协议》

5.         提交订单

6.         跳转至“付款”页面,选择在线支付、银行转账或上门缴费;

7.         确认付款之后,进入“确认交易完成”页面;

8.         对网站模板设计、应用、服务进行评价,完成购买。

9.         续费网站模板或者定制网站无需续费模板或者定制费用,只需将网站套餐费用进行续费即可。
点击收缩
回到顶部